Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na stronie: www.pregnavita.com.

DEFINICJE:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – SYMBIOLIFE Joanna Surówka ul. Kuźnicza 3, Kuźniczysko, 55-100 Trzebnica.

 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: www.pregnavita.com

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej oraz korzysta z dodawania opinii i wyszukania odpowiedniej placówki i lekarza, korzystający z przelicznika hormonów.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, przy wystawieniu opinii.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.

 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

W szczególności:

DODAWANIE OPINII:

Możemy pozyskać dane osobowe w sytuacji, w której użytkownik dodaje opinię o profesjonaliście lub placówce w naszym serwisie. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Opinia może zostać podpisana w sposób wybrany przez użytkownika. Należy mieć świadomość, że opinie będą publicznie dostępne w naszym portalu.2. Opinie nie będą anonimizowane i będą dostępne dla wszystkich korzystających z naszych Usług.

INFORMACJE NA TEMAT METOD LECZENIA:

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy korzystasz z naszych Usług. Kiedy chcesz podzielić się opinią oraz metodami leczenia prosimy Cię o podanie podstawowych informacji zawierających twoje dane takich jak adres e-mail. Korzystając z naszych Usług, możesz również podać więcej danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, płeć, wyniki badań, wiek, schorzenia, leczenie. Będziemy przetwarzać te dane dla celów umożliwienia Ci korzystania z naszych Usług. Nasze Usługi pozwalają na dodawanie opinii o swoich doświadczeniach ze specjalistami oraz placówkami medycznymi.

FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER:

 1. Za pośrednictwem Strony, Serwis umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów, za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza w zamian swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

 2. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

 3. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.

 4. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy, aktualny system operacyjny, standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

 6. W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem e-mail: kontakt@pregnavita.com.

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.

FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY/OPINII:

 1. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy/opinii przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b) ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA:

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

 1. prawo dostępu do danych

 2. prawo do poprawienia danych

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

 6. prawo do przenoszenia danych

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@pregnavita.com

GROMADZONE INFORMACJE:

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

  1. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej.

  2. Facebook pixel.

 7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

CEL WYKORZYSTANIA DANYCH :

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

 2. monitorowania stanu sesji,

 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

 4. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@pregnavita.com