Regulamin newsletter

 1. Za pośrednictwem serwisu www.pregnavita.com.

 2. Istnieje możliwość zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci materiałów, za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza w zamian swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu.

 4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

 5. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.

 6. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady ani leczenia.

 7. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Joannie Surówka.

 8. W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem e-mail.

 9. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się „.

  • Lub w formie elektronicznej na adres: kontakt.pregnavita.com